58, BENAMING deb GOEDEREN. Maatstaf. Uitvoer. Invoer. 28708 id. id. bruto gew. gulden. bruto gew. id. gulden, bruto gew. 19064 1437 8931 621 420 24420 2500 10 20000 1454 4041 10776 178 2684 91 421 275 395 3857 100 84 157 1461 733 6734 30000 1 gulden. KG. id. gulden. bruto gew. gulden. KG. id. bruto gew. KG. gulden. bruto gew. KG. id. id. bruto gew. KG. bruto gew. id. gulden. bruto gew. gulden. bruto gew. id. 14 20 2404 Rijst Rijtuigen Roet, smeer enz Rotting (bind-) Schilderijen in olieverw Specerijen (n. a. g.) SpiegelsI Staal in staven Staaldraad S taalwerk Steen (bewerkt) id (molen-, puim- enz.). id. (tufsteen) ongemalen Stroo id id. (bewerkt) Suiker (geraffineerde) basterd Suikerkleursel Sumak Tabak in rollen enz. (Europesche). id. (gefabriceerde) id. id id. (sigaren) Tapijten van wol en koehaar id. id. Teenen mandenwerk id. id. Teekeningen Thee BEDBAG VAN DEN r> r> n r> r> r> r> r> r> n T) n 7» T> T) T 820 Ji T) n T> n 65 65 n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 393