58. 54 1901 3159 5711 548 354 BEDRAG VAN DEN Maatstaf. BENAMING der GOEDEREN. Invoer. Uitvoer. 68 T) id. n n id. id. bruto gew. KG. n n n gulden. id. bruto gew. gulden. liter. id. bruto gew. gulden. bruto gew. id. id. id. id. id. id. KG. id. bruto gew. T) 10900 3671 145 319 n 400 600 n 221 14268 26 5 2784 23i 200! 69906 3200 n 694 T) 184 Vruchten (ingemaakt in stroop of suiker) n Deze lijst toont duidelijk aan, hoe weinig gebruik tot dusver wordt gemaakt van de, op het verlangen van den handel reeds vóór eenige jaren opengestelde gelegenheid tot inklaring. Tref fend komt dit uit bij het artikel lood en spiegels. Door de Arrondissements-regtbank alhier werden in 1876 uit gesproken 35 faillissementen, waarvan 1 in hooger beroep is vernietigd. Van de 34 overigen waren er 32 te ’s Gravenhage en id. (gezouten of in brande wijn, azijn). Wagenmakerswerk Walvisch- en robbenspek Wasbeelden en lak Wijn op fust op flesschen Wild en gevogelte id. id "Wol (korte) id. (gekamde) id. (lange) id. (kunst-) Zaad (klaver- enz.) id. (hof- en bloemzaad) id. (mosterd-) Zeep (geparfumeerde) id. (ongeparfumeerde) Zilverpoeder (slijpsel)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 395