INHOUD. i Bk. Hoofdstuk I. 1 BEVOLKING II. 3. VERKIEZINGEN III. 4. GEMEENTEBESTUUR 13. IV. GELDMIDDELEN V. GEMEENTE-EIGENDOMMEN WEKKEN EN IG. INRIGTINGEN VI 44. MEDISCHE POLITIE H VI6. 55. GEMEENTE-POLITIE 63. Vil. NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ 65. VIII. KERKELIJKE ZAKEN. 69. IX. ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN X. 100. ARMWEZEN XI. 103. LANDBOUW EN VEETEELT XII. XIII. INRIGTINGEN IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE 115. BEDRIJVEN NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEPVAART. 108.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 4