58. 58. B1 I I I I B 1 I OP DE AANVRAGE IN HET PERCEEL TOT OPRIGTING TOT OPRIGTING BESCHIKKING OP DE AANVRAGE IN HET PERCEEL BESCHIKKING dd. N». VAN dd. No. VAN EEN VAN EEN VAN 1876. 1876. P. J. Wieffering. 6 Junij. 5a, Jan Hendrikstraat Smederij. 10 Januarij. Smederij. 15 en 17, Parkstraat Stoomwerktuig. 14 29, Veenestraat. Ronde broodbakkersoven. 83, Kortenbosch. G. Lensvelt Nicola. 4 Februarij. 20, Beulslop. 15, Kort Achterom. K. Joels. 7' |G. A. Broekman. Slagterij. 1) J. Niehof en A. Smits. 5> 28 A. J. van den Biet. Hoefsmederij. 105, L.-Beestenmarla 25Dunne Bierkade. J. J. van Rijsinge. 10 Maart. a/h. Kanaal te Schev. M. Joels. 17 i Droogerij van sigaren; C. den Duik Cz. 31 IA. van den Barselaar. Bakkerij. 42, Bleijenburg. P. J. Knaapen. 3 April. 3 2a, Jacob Catsstraat. 7 36, Spuistraat. J. P. Rademaker. 15 Kluitkalk-blusscherij. IA. G. van der Gaag. 15 IJ. M. Joris. Slagterij van vee. [Vetsmelterij. C. II. van Draanen. 1 Mei. W. van Koningsbruggen. 126, Nieuwe Haven. en Bokkingrookerij. P. van Leeuwen. 1 v |M. van den Berg. Slagterij van vee. 33, Katerstraat. II. W. van Brakel. 8 G. J. van Koningsbruggen. 28, Torenstraat. P. J. Geradts. en 8 C. Robertson. 15, Stationsweg. 129, Noordwal. S. Blitz. 19 j 1) Geweigerd. 2) Voorwaardelijk; IO Geweigerd. G. Klomp. C. J. Stroebel. i Slagterij. I Bokkingrookerij. jKoekbakkersoven. j Smederij. Smederij. 'Stoomwerktuig in kleeder- j bleekerij. Slagterij. 2) 32Trompstraat. I 179, Z.O. BuitensiiJ IF. J. V. van den Heuvel. C. J. E. Spruijtenburg. |a. II. Bender. Slagterij van varkens rookerij van spek. Idem. Slagterij van varkens rookerij van spek. Stoomwerktuig. Scheepstimmerwerf. 61Voldersgracht. Slagterij van varkens en roo-195Boekhorststraat. kerij van vleesch en spek. Smederij. Banketbakkersoven. 37, Hoek Boekhorst en Herderinnestraat. 10, Korte Molenstraï® W. A. Herings. Directeuren der Naaml. Venn. het Vaderland A. J. de Kok. |A. J. van Os. E. F. F. J. v. d. Bosch.[Smederij. Augustus. C. A. Schijff. Stoomwerktuig. i Koek-en banketbakkersoven 39, Vliersteeg. 6538 en 6541Sectiel I Bijswijkschc weg. I 42 MarcellissloptSd Hofje in de Trompstr. 5Korte Koediefstraat. 924, Sectie M (Schei® Slag naar de VuurbaiB 9, Lange LombanlssB Julij. 314, Sectie D, O.Mokt 68, Nieuwe Schoolst Slagterij. 1) Werkplaats tot blusschen Noordwal, N.O.zijde. van kalk en bewaarplaats van ongebluschte kalk. I [Smederij. L. Antenne en C". G. W. Lischky. Slagterij van varkens en roo kerij van spek en vleesch. Houtzagerij en stoomwerk tuig. Westerbaenstraat. 85, Slijkeinde. [122, Boekhorststral

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 401