I 58. 58. I i I IN HET PERCEEL TOT OPRIGTING OP DE AANVRAGE OP DE AANVRAGE BESCHIKKING TOT OPRIGTING IN HET PERCEEL BESCHIKKING N». dd. dd. VAN EEN VAN N°. VAN VAN EEN 1876. 1876. 12, Vliersteeg. 14 Augustus. Slagterij van varkens en J. B. Blersch. rookerij van spek. 17 60, Lage Westeinde. 25 B. Smeele. Idem. 138, Dennewcg. Idem. 21 D. Boon. 29, Breedstraat. 2a, Jacob Catsstraat 8 I December. P. J. Steuker. N°. 317. i N. J. P. Kohier. Smederij. achter 26, Zuilingst 8 P. L. Wijnvoord: Smederij. 15 M. Kammers. 4 F. van Wijk. Smederij. 18 M. de Jong. 1 J. Slok. Slagterij. 16, Bagijnestraat. 18 W. F. Rnrup. S. Wilthagen. 11, Wagenstraat. 18 J. P. Frits. I 11, Hamerslop. C. van Heukelum. 25 110, Breedstraat. 5 M. de Niet Az. 25 17 A. van Veen. 9 October. lEirecteur Brood-en Meel- Bakkerij. I fabriek. 1) Geweigerd. 20 126, Noordwal. Smederij. 27 Smederij. 27 klein C. v. d. Louwhuisvr. van Bewaarplaats 30 F abrieksn ij verheid. a. 1) Geweigerd. 6929, Sectie B. 62, Hooge Zand. 3044, Sect ie P, acblt Alexanders-Kazer» 110, Lange Beest» markt. 15 en 17, Parkstraat. iSlagterij van runderen en 19, Slicherstraat. schapen. ’Smederij, Eest voor het droogen van tabak. Hoek Vlamingstraat en Raamstraat, 24 en 2. Koningstraat, Sectie B, N". 6556. Het uitgebreid établissement van de firma L. J. Enthoven en Comp. waar 740 arbeiders werkzaam waren en verschillende |L. C. Pijpers, wed. W. F. Slagthuis van vee. Mackaij. Uitbreiding houtzagerij en plaatsing stoomwerktuig van 12 P.K. 13, Bagijnestraat. 58, Kortenbosch. Fabriek tot vervaardiging Klein Veentje, SectieC, van vuurwerk. 238. Lage Westeinit Kalkblusscherij. I Slagterij van vee. Slagterij van varkens en rookerij van spek. Bewaarplaats van lompen. 176Marionettenlaan, Kap., E. a. w. Ingenieur. Bakoven. Kap.E. a. w. Ingenieur.. Geweermakerswerkplaatsen Achterplein derOraajt Kazerne. IJ. Maes. Gebr. Caminada. 1 September. J. L. Schrijver. L. Antenne en C°. I R. Darmen von Buchholz. 3 November. W. C. de Zwaan, 10 November. Directie het Vaderland Drukkerij. J. J. van der Laan. van vuurwerk. 1) Slagterij van varkens en [12. Kort Achterom rookerij van spek. Slagterij van varkens. 1) Scheepstimmerwerf. Schuitengat, Schev. Toestel voor het droogen 28, Lange Pooten. van lakwerken. Hieruit blijkt dat, van de 64 behandelde aanvragen, 58 on voorwaardelijk en 1 voorwaardelijk werden toegestaan en dat 5 aanvragen werden afgewezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 402