58. f I T T) ’s Gravenhage en r, n n T> T) T 587 ton. 8 T) r rt n r> r> T, weder door particulieren geregeld waar* r> T) Haarlem Rotterdam Scheveningen Amsterdam 22 22 2 1 1 1 n n n n T) 144 69 148 75 89 t) n n n n to n n n n r> n n n n i Apeldoorn Amersfoort Bergen op Zoom, Zwolle Zutphen Breda Derenter, Helder en Geertruidenberg Ooslerhoul Rotterdam Middelburg Culemborg Te zamen. In 1875 bestonden in 1876, even als in het daaraan voorafgaande jaar, de volgende stoombootdiensten I Dordrecht, 1 Maastricht, I Breda, ’s Hertogenbosch2 Nijmegen Arnhem, Te zamen. 7Ö ton. 180 78 251 2 metende 6 2 7 1.094 ton. 1.113 171 ton. 119 42 106 120 48 232 76 24 35 48 34 39 De beurtveren tusschen’s Gravmhage en elders zijn de volgende 3 metende 2 1 2 2 1 4 Nieuwe Diep2 1 1 1 1 1 1 stoomboot, metende 62 ton. 7) Het in 1872 opgeheven benrtveer tusschen ’s Gravmhage en Brielle werd ook nu genomen. De markt- of dorpschuitenWelke ’s Gravmhage bezoeken, komen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 410