58. I 1173 1169 2 1 1 1 1 1 1 56 ton. 38 45 28 49 67 38 33 9 17 7 18 12 17 15 15 16 14 28 7 10 12 16 9 18 2 metende 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T' Leiden Utrecht Gouda Schiedam Delft, Vlaardingen Voorburg Voorschoten Stompwijk Leidsc hendam Zoeterwoude Bodegraven Pijnacker, Zoetenneer Maassluis Maasland Monster, Hondsholredijk1 Naaldwijk Wa teringen Quintsheul Poeldijk ’s Gravesande, Loosduinen Zegwaart, Tezamen. 50 In 1875 50 Tot het vervoer van personen naar Leiden en Delft en tusschen- liggende plaatsen waren in 1876, even als in 1875, in dienst: naar Leiden, 3 volksschuiten, zamen metende 55 ton, Delft, 7 B 96 Ook nu werd laatstgenoemde dienst waargenomen door 6 vaste schippers van Delft en 1 van ’s Gravenhage. Zij verliest elk jaar meer van hare oorspronkelijke beteekenis. Het personenvervoer tusschen ’s Gravenhage en Scheveningen Werd ook in 1876 uitgeoefend met drie gondels, te zamen n r n n T) r> r> n rt n n T) r> n n n n n r T) r> r n n T) n n n r> n n n n D T> n n n n r T) n n n n 2 n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 411