58. 91,119.58 161,261.015 680,530 2895,669 9288,870 156 13,091.12 19,971.72 9728,160 169 101,631.515 171,088.515 50,288.305 27,352.01 Te lande. b. verschillende Stations. Vervoer. Opbrengst. Vervoer. Opbrengst. 3dê «5,701 5,930.105 6,177.065 717,050 kilogram. 3612,295 stuks. 9,052.555 1,917.515 15,267 1121 98 78 ƒ168,831.035 A15,618.15 Aangaande de Rhijn- en Hollandsche spoorweglijnendie ’s Gravenhage aan het groot spoorwegnet verbindenzijn ditmaal geene bijzondere opmerkingen mede te deelen. Alleen wordt hier aangeteekend, dat de verbindingslijn tusschen de beide stations, althans voor het personen vervoer, steeds ongebruikt blijft. metende 55 ton. Dit middel vindt voortdurend grooten bijval bij de ingezetenen. Van den Haag naar de Naar den Haag van de verschillende Stations. ■De terugkeerende reizigers, hieronder begrepenzijn dubbel genomen. Bagage, Bestelgoederen Koopmansgoederen Paarden Slagtvee, Rijtuigen, 90,112 ƒ89,013.205 115,169 117,199 ƒ100,488 138,211 168,686 Reizigers, 1ste klasse 2de Van de beweging, gedurende 1876, aan het Station ’s Gra- venhage der Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij, geeft de volgende opgave een overzigt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 412