- 2,865.— - 5,433.— - 5,230.— 125.— aan c. Wegen, voetpaden en plantsoenen, behoorende en onderhouden door de Gemeente. 1°. Wegen en voetpaden. De toestand der wegen en voetpaden is over het algemeen zeer voldoendehet onderhoud daarvan werd 16°. Het verhoogen van een gedeelte der Zorgvlietstraat aan G. Key te Rotter dam voorI 2,794. 17°. Het verhoogen van een gedeelte der Westerbaenstraat aan denzelfde, voor. - 3,350.— 18°. Het verhoogen en verharden van den weg langs den Zoölogischen tuin aan H. Jongenburger, voor en rioleren 19°. Het verhoogen en rioleren van een gedeelte der Koningstraat aan M. J. van Zanten alhier, voor 20°. Het aanleggen van riolen in de Hem- sterhuisstraatSchelpstraat en langs de Schelpsloot aan J. A. Raasveldt alhiervoor 21°. Het leggen van rioolleidingen van het Oranje-Hotel tot de Keizerstraat te Sche- veningen aan G. Key te Rotterdam vooi' -27,700. 22°. Het dóórtrekken van dat riool langs het strand tot 800 M. voorbij de Vuurbaak aan G. Key als boven voor - 35,500. 23°. Het leggen van privaatputten en riool- verbindingen bij het Groot Stedelijk Bad huis aan J. A. Raasveldt alhier, voor - 2,530. 24°’ Het onderhoud der openbare pompen alhier aan G. Y. de Haas, voor -13,060. 25°. Idem te Scheveningen aan J. van Litii Jr., voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 41