38 100 76.— - 140.50 Totaal 9 99 9 108 8 100 0 8494825 94 108 2 18 5 847 4807 89 0 253 5 2 146000 2 0 44 0 145956 0 0 267 Aanwezigop 1 Jan. 1876 Geveld of gerooid. Blijft Bijgeplant Aanwezig op 31 Dec. 1876. 847 5060 94 108 100 0 146223 De houtverkooping in 1876 was van weinig omvang; zij bragt op: in de stad rondom de Zwitsersche woning, in het Sche veningsche bosch en langs de wegen hakhout over eene oppervlakte van 5 aren 40 centiaren - 57.— 273.50 De aanplantingen in en bij het Scheveningsche bosch hadden plaats over eene oppervlakte van .“>0 aren 86 centiaren. Voor aanplantingen en in boetingen werden gebruikt in het Scheveningsche bosch 22,175 stuks boetplant- soen van onderscheiden soorten; ypenboomen, geplant langs de wegen en in het bosch 763 stuks; in de wandelplaatsen en bloemperken in de stad, 96 stuks ypenboomen6954 bloemen en i960 heesters en groenblijvende planten. Aan boetplantsoen en hoornen werd uit de kweekerij der Gemeente getrokken voor eene waarde van 2888.60; deze werd weder aangevuld met: 400 stuks ypenboomen 5,375 veeren en 19,600 boetplantsoen. Linden. Ypen. Eiken. K*»t*nje». Populieren. Essen. Pht. ToUul.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 44