39 550.— Rivierenkanalenvaarten en bijbehoorende werken d. als: waterkeeringenoverlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschceijingenlos- en ladingplaalsen bruggenenz. De waterpartij in het Scheveningsche bosch werd verlengd met 27 M.en het eiland afgegraven over eene oppervlakte van 39 a. 75 c. De weg naar het pompstation werd aangeplant over eene oppervlakte van 1.2840 heet.; deze weg is nu over de geheele lengte beplantgemiddeld aan de NWzijde over eene breedte van 8 M.en aan de ZOzijde over eene breedte van 5 M. Daarvoor was noodig aan klein plantsoen in soorten 12,500 stuks, aan opgaande hoornen 1875 stuks. De dennenbeplanting is thans omheind over eene lengte van 1048 M.; de beplanting zelve is vergroot met 80 aren 40 centiarenweder werden 00,000 stuks dennen gebruikt, waarvan voor de nieuwe beplanting 24,800, en voor inboeting 35,200 stuks. De wandelpaden in het Scheveningsche bosch zijn verlengd met 795 M. Voor het onderhoud der wandelplaatsen en plant soenen werd in het geheel uitgegeven eene som van 13,043waaronder begrepen is voor aankoop van opgaande hoornen f 400 plantsoen - 2,400. omheinen en bijpooten der den nenbeplanting de bijdrage voor het onderhoud van het Haagsche bosch - 1,000. 1°. Grachten, vaarten, enz. Evenals in de laatste jaren werd ook nu weder het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 45