49 Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. 2°. 3°. Israëlitisch ziekenhuis. 516 447 82 1057 925 156 4 2 14 11. 541 478 74 23 16 5 85 96 27 11 5 24 25 182 148 33 15 17 117 91 24 7 3 44 33 6 Op 1 Januarij 1876 op 31 December 1876 in 1876 opgenomen waarvan ontslagen en overleden Getal verpleegdagen in 1876 te zamen 1517. 1 1 7 6 1 2 B 4°. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen. 130 150 47 17 10 Op 1 Januarij 1876 9 op 31 December 1876 8 I in 1876 opgenomen65 waarvan ontslagen57 en overleden9 Getal verpleegdagen in 1876 te zamen 8570. Het.aantal der gedurende het j aar ter verpleging opgenomen zieken bedroeg waarvan ontslagen en overleden hebbende het totaalcijfer der verpleegdagen bedragen 50,379. Op 1 Januarij 1876 45 op 31 December 187654 in 1876 opgenomen20 waarvan ontslagen6 en overleden5 Getal verpleegdagen in 1876 te zamen 51,530. Mann. Vrouw. Beide geslacht. Vrouw. Beide geslacht. Vrouw. Beide geal. Kind. Mann. Vrouw. Beide geslacht. Mann. Mann. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 55