50 5°. Idiotengesticht. Gesticht. Op 4 January 1876 op 31 December 1876. in 1876 opgenomen. waarvan ontslagen en overleden School Op 1 January 1876 op 31 December 1876. in 1876 opgenomen. waarvan ontslagen en overleden ziekenhuis van den H. Joannes de Deo Israëlitisch ziekenhuis idiotengesticht 5 6 1 356.28 154.05 223.25 16 17 6 4 1 46 42 11 9 6 21 23 7 4 1 27 24 6 5 4 49 18 5 4 2 Omtrent het krankzinnigengesticht is het niet moge lijk de bezoldigingen der geneeskundigen en de kosten der geneesmiddelen te vermelden, daar de dienaan gaande verzochte opgaven ons niet zijn verstrekt. ƒ3468.05 f 300.— Voor kosten van geneesmiddelen is aangewend: in het Gemeente-gasthuis1,120.76 De bezoldigingen van genees-, heel- en verloskun digen bedroegen: in het Gemeen te-Gasthuis ziekenhuis van de H. Joannes de Deo Israël, ziekenhuis idiotengesticht Beide geslacht. Jongens. Meisjes. Genees- en heelkundige hulp wordt gratis verleendterwijl voor eerstgemeld gesticht de ge neesmiddelen zonder winst gele verd worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 56