53 De invoer van groot slagtvee en van versch en ge rookt of gezouten vleesch was aanzienlijker dan in 1875; die van het overige was meer stationnair. Het micros copisch onderzoek naar trichine leverde gelukkig weder 22 publieke huizen, 4 rendez-vous huizen en 104 ingeschreven publieke vrouwen. Het getal visitatien heeft bedragen: a. bij vrouwen in publieke huizen wonende 1212 b. aan het locaal achter het Gemeente-gasthuis. 3581 In de tweede afdeeling van het gasthuis werden gedurende het afgeloopen jaar als besmet opgenomen 65 ingeschreven en 19 niet ingeschreven vrouwen. Hersteld werden daaruit ontslagen 58 ingeschreven en 19 niet ingeschreven vrouwen. Het getal niet ingeschreven vrouwen, die van de prostitutie haar bestaan maken, is vrij aanzienlijk, doch kan onmogelijk worden opgegeven. Reeds in het vorig Verslag wordt op de toeneming dezer laatste categorie gewezen; het is een kwaad, dat zoowel uit een moreel als uit een sanitair oogpunt zeer de aan dacht verdient. Met de keuring der levensmiddelen werd op den gewonen voet voortgegaan. De uitkomsten der keuring van het vleesch zijn in den volgenden staat uitgedrukt: Paarden. Varkens. Schapen. Goedgekeurd. Afgekeurd. 8,088 4 2,367 5 1,088 6 9,584 3 105 3 342,566 1.895 Runde ren. Kalve ren. Geslagte schapen. Kilogr. vleesch. 17,727 8 VIII. TOEZIGT OP LEVENSMIDDELEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 59