56 1ste klasse vastgesteld op 30, dat der agenten 2de klasse evenzoo, en werden de gelden toegestaan om vijf nieuwe bewakingskringen des nachts te bezetten. Dientengevolge is thans een andere verdeeling der wijken tot stand gekomende politie-afdeelingen bleven dezelfde als in de publicatie van den Burgemeester van 19 Dec. 1871 werden aangewezen. De toeneming der bevolking zal intusschen welligt nieuwe vermeerdering van personeel noodzakelijk maken. Aan de politie waren toegevoegd: 1 heelmeester, 1 commissaris voor het voerwezen en 4 brugwachters. De bouwpolitie bestond uit 1 inspecteur en 2 ad- junct-inspecteurs. De voornaamste veranderingen in het personeel waren de volgende: De Commissaris der 3de Afdeeling J. G. van Schoon hoven werd verplaatst naar Gorinchem en vervangen door den heer L. G. Vernée, Commissaris van politie te Amsterdam; hij werd tevens belast met de waar neming van het O. M. bij het Kantongeregt. De Hoofdcommissaris werd mede aangesteld tot ambtenaar van het O. M.om den Commissaris te Scheveningen bij ontstentenis te vervangen. De Commissaris der 1ste Afdeeling A. F. Beukman werd eervol ontslagen en vervangen door den heer F. de Klopper Jr. Commissaris te Amersfoort. De Commissaris der 2de Afdeeling L. B. Wulffers werd benoemd tot Commissaris van Rijkspolitie. De Inspecteur 2de klasse J. W. C. Strang werd benoemd tot Commissaris te Brielle, en in zijne plaats aangesteld de klerk J. J. Daniels, terwijl de volontair J. G. van Hoorn tot klerk werd bevorderd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 62