58 80 174 60 1 1008 82 52 3 23 44 7 1 1 153 136 77 1 216 84 43 hoon en laster rebellie openbare schennis der zeden misbruik van vertrouwen opligterij valschheid brandstichting kindermoord burengerucht te hard rijden overtreding der wet op de matengewigten enz idem der wet op de jagt en visscherij openbare dronkenschap overtreding der Verordening op het bouwen en sloopen idem der wet op den kinderarbeid dierenmishandeling overtreding der Verordening op de tapperijen, idem der Verordening op de prostitutie voldoen aan natuurlijke behoeften op verbo den wijze losloopen van ongemuilkorfde honden Er zijn in bewaring gesteld 2094 personen, waarvan er 206, als voorloopig aangehouden, aan de justitie werden overgeleverd; onder deze laatsten waren 119 verdacht van bedelarij of landlooperij. Het getal aangehouden gesignaleerden bedroeg 17. Aan 554 personen werd op verzoek nachtverblijf verleend. Tegen 42 vreemdelingen werden bevelen uitgevaar digd om over de grenzen te worden gebragt. Er werden 156 reis- en verblijfpassen uitgereikt en 217 verlengd. Van 86 vreemdelingen werden legiti-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 64