(50 1 1 1 aan het Raadhuis, in den Schouwburg, en aan het Badhuis. 1 Opperbrandmeester. 1 Adjunct-opperbrandmeester. 1 Bode. 1 Stoombrandspuitwaarvan de bemanning bestaat uit1 brandmeester1 machinist'1 tweeden machinist 1 werkman en 20 spuitgasten. 9 bemande brandspuiten; aan iedere spuit zijn ge plaatst: 1 brandmeester, 4 adjunct-brandmeesters en 40 spuitgasten. 6 reserve brandspuiten onbemand. Verder zijn er 1 reddingstoestel2 haspelwagens, bemand door personeel der Duinwaterleiding, eenige extincteurs en 16 brandladderdragers. Behalve de bovengenoemde brandspuiten worden nog van gemeentew'ege bediend: De brandweer is wat personeel en materieel betreft, zamengesteld als volgt: De brandbluschmiddelen bevinden zich in goeden staat, de proefnemingen met de spuiten hadden als gewoonlijk plaats, terwijl de dienst der brandwachten geregeld werd waargenomen; aan een goed ingerigt locaal voor de brandwacht bestaat echter behoefte. Het groote nut van de brandkranen der waterleiding is bij verschillende gelegenheden gebleken. In het afgeloopen jaar hebben slechts twaalf' branden plaats gehad, die over het algemeen van zeer weinig aanbelang warenvermelding waardig zijn alleen de brand op 25 Septembei’ ten uur in den 1 spuit te Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 66