66 1000.— 1000.— 1000.— 1000.— zij subsidien voor bouw of herstel van kerken en pas- torien, toelagen aan predikanten, pastoors of kapellaans, terwijl ook voor den bouw en het onderhoud van pas- torien geen uitgaven plaats vonden. Devoor godsdienstige doeleindenkrachtens magtiging, aanvaarde makingen en schenkingen, be stonden uit: 15000.aan het R. K. Parochiaal Armbestuur, en - 1000.Parochiaal Kerkbestuur van de H. Theresia, besproken door W. J. Boes. - 20000.aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente, het Ned. Israëlitisch Armbestuur, Diakenen der Waalsche Herv. Gemeente, de Evang. Luth. Diaconie, het Kerkbestuur der Ned. Hervormde Gemeente, besproken door W. Jochems. 500.aan het Liefdegesticht van den H. Wille- brordus in de Oude Molstraat, 1000.aan het Parochiaal Kerkbestuur van den II. Willebrordusbesproken door A. J. G. Tieleman van Streefkerk. 500.aan het Bestuur der Vereeniging tot voort durende ondersteuning der nagelaten be trekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers 200.aan het Bestuur der Vereeniging van den H. Aloijsius, 500.aan de Aloijsiusschool 2000.aan Regenten van het ziekenhuis van den H. Joannes de Deo, 500.aan het Bestuur der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, 1000.aan het R. K. Liefdegesticht in de Oude Molstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 72