i 67 f 600.aan Liduina, Vrouwen vereeniging van de II. Elisabeth, 600.aan dezelfde Vereeniging, ten behoeve van behoeftige kraamvrouwen, besproken door A. A. M. Pauwels. 500.aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente, besproken door E. J. Drost, Wed.'R. Abercrombie. 100.aan het Bestuur der Vereeniging tot voort durende ondersteuning der nagelaten be trekkingen van verongelukte Scheveningsche visschersbesproken door A. C. Kouwens. 100.aan het Bestuur der Vereeniging van den H. Aloijsius (voor het Gesticht), 100.aan het Bestuur der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, besproken door M. H. J. Reuser. 1000.aan de algemeene armen, besproken door Jhr. J. B. B. de Bellefroid. 1000.aan het Bestuur der Vereeniging tot voort durende ondersteuning der nagelaten be trekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers, - 10000.aan Regenten van het ziekenhuis van den H. Joannes de Deo, - 10000.aan het Bestuur der Vereeniging van den H. Aloijsius; aan het Bestuur der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo: - 10000.aan de scholen dier inrigting, - 5000.tot instandhouding van het gesticht, - 4000.aan het Bestuur der Liduina, Vrouwen- vereeniging van de II. Elisabethom te kapitaliseren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 73