If ij I 11 Mi A Uf Hl I 1 8 lil 70 gemiddeld. 2927 2706 5633 5 Scheveningen drie scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs. Het getal hoofdonderwijzers, hoofdonderwijzeressen, hulponderwijzers en hulponderwijzeressen, mitsgaders kweekelingenis vermeld in den hierna volgenden staat 2877 2904 2853 3074 2693 2703 2656 2773 I 1! 7 5570 5607 5509 5847 Het getal leerlingen bedroeg: op 15 January 1870. 15 April 1876 15 Ju lij 1876 15 October 1876 7 I 5i I SS* J-ilJ ij 2 I AANDUIDING DEK Aamnerkiiujen, SCHOOL. 3 n 1 H Mann. Vrouw. 2 1 1 i i 7 11 8 10 8 7 1 I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 6 •3 g 5 6 12 6 9 I 8 Beide geslacht. '3* ea 3 2 o 3 3 1 3 1 o I 12 8 9 11 Scholen voor Minvermogenden Achterraamstraat Jufvronw-Idastraat Badhuisstraat Armenscholen. Nieuwe schoolstraat Zwarteweg Ammunitiehaven. Lepelstraat Lombardstraat Kortenbosch Tullinghstraat Hemsterhuisstraat Keizerstraat Badhuisstraat Totaal van elk geslacht. 6 - 3 1 - 4 Ij 1 6 7 7 4 8 4 6 7 1 Burgerscholen. Kerkplein Zuidwal Schelpkade 2 2 1 6 2 I 7 Onderwijs in de hand werken wordt bovendien gegeven aan de armen scholen en de scholen Ivoor minvermogenden >or i 3 ’a ^4 K 1 2 2 I I 11 21»! 1 1 3 3 1 2 dot 3 I 2 onderwijzeressen 1 kl. 5 2 kl. 10 kweekelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 76