73 f 3,300.— 27,400.— 14,000.— 7,000.— 1,200.— 2,100.— 307.66s 250.— Totaal 23,400.— 72,900.— 3,600.— Jaarwedden der a. Hoofdonderwijzers b. Hulponderwijzers Toelage ten behoeve van kweekelingen. Kosten van het onderwijs in hand werken Kosten van het oprigten van school gebouwen met inbegrip van die voor aanschaffing van schoolmeubelen. Kosten van het instandhouden der schoolgebouwen en van het aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen Kosten van het aanschaffen der school boeken en schoolbehoeften der leerlingen. Kosten van licht benoodigd voor de schoollokalen Kosten van brand benoodigd voor de schoollokalen De bijdrage der Gemeente in het pensioen der onderwijzers De kosten der Plaatselijke School commissie Uitgaven van allerlei aard: Prijsuitdeelingenf 950 Bijdragen voor de normaal lessen - 600 Bibliotheken voor de armen scholen - 300 - - 1,850.— 157,307.66s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 79