i HOOFDSTUK I. Bevolking. LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Werkelijke bevolking op 31 December van het vorige jaar 45,667 54,587 100,254 Vermeerdering gedurende het jaar door: geboorte 2,090 1,993 4,083 vestiging 3,241 3,788 7,029 Geheele ver meerdering 5,331 5,781 11,112 Vermindering gedurende het jaar door: sterfte 1,353 1,363 2,716 vertrek. 2,252 2,303 4,555 Geheele ver mindering 3,605 3,666 7,271 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en geheele ver mindering 1,726 2,115 3,841 Bevolking op 31 Dec. 1876 47,393 56,702 104,095 Die van de 8ste Afd. (Scheve- ningen) alléén bedroeg op dat tijdstip5,253 5,623 10,870

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 7