it 4 i .Is ‘I 8 tl :S K t i i 15 scholenwaarvan twee voor vol- voor jongens alleen, jongens en meisjes, meisjes alleen. Bijzondere Scholen. Het aantal scholen bestaat uit 20 verschillende wassenen 3 particuliere 6 18 Het getal hoofdonderwijzers, hoofdonderwijzeressen, hulponderwijzers en hulponderwijzeressen, mitsgaders kweekelingenis vermeld in den hierna volgenden staat y> AANDUIDING DER SCHOOL. M. 1 1 1 3 1 5 4 3 2 10 5 1 5 4 10 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 6 n 15 1 6 4 1 1 1 1 i i i 4 9 5 3 2 1 1 4 2 1 1 10 13 ft 6 3 1 1 TOTAAL van elk geslacht. 6 4 5 3 2 5 2 8 5 4 s rfh g 14 2 School van Gemeente Diaconieschool der Nederd. Herv. Gemeente. Achter het Stadhuis. Diaconieschool der Nederd. Herv. Gemeente. In de Nobelstraat School in het Diaconieweeshuis der Nederd. Herv. Gemeente School in het Burgerweeshuis. Waalsche Diaconieschool School in het Roomsch-Katholiek Weeshuis voor jongens School in het Roomsch-Katholiek Weeshuis voor meisjes Armenschool der Vereeniging Vin- centius ii Paulo (Z. O. Binnen- cingel) Armenschool der Vereeniging Vin- centius a Paulo (Westeinde) Burgerschool dier Vereeniging. R. K. meisjesschool in de Hekkelaan. R.K. meisjesschool inde Breedstraat. School der Vereeniging van den’ H. Aloysius voor meisjes. De Chantabele Societeitsschool Idiotenschool de Duitsch-Evang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 81