80 Dat personeel is thans zamengesteld uit één Direc teur en 11 leeraren en onderwijzers. Aan deze school verleent de Gemeente een subsidie van f 8000. 2179 2982 1080 1513 Bewaarscholen. Het aantal dezer scholen bedraagt 28te verdeelen in 5 Gemeente-bewaarscholen, 4 alhier en 1 te Scheveningenen 23 bijzondere bewaarscholen. Het onderwijzend personeel bestaat voor de Gemeente- bewaarscholen uit: 5 bestuurderessen 23 helpsters, 24 kweekelingen en voor de bijzondere bewaarscholen uit: 23 bestuurderessen en 85 helpsters en kweekelingen. Het aantal leerlingen bedroeg: op de Gemeente-bewaarscholen 1099 op de bijzondere 1469 De acte van toelating als bewaarschoolhouderes werd na gehouden examen aan negen personen uitgereikt. Uit het verslag der subcommissien voor de Gemeente- bewaarscholen is het ons aangenaam niet anders dan met lof te zien melding maken van den toestand van het onderwijs, van de geschiktheid en de toewijding van bestuurderessen en hulppersoneel en van de ge zondheid der leerlingen. Omtrent den toestand der schoolgebouwen luiden de berigten in het algemeen gunstigde vernieuwing der bewaarschool aan de Voldersgracht zal in 1877 plaats Beide geslacht. Vrouw. Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 86