90 VII. Hij- en schermscholen. Omtrent den toestand der Stadsrijschool en de scherm scholen zijn ons geene bijzonderheden van eenig belang gemeld. 82 84 64 88 122 110 125 136 184 232 196 163 264 Het onderwijs aan het Gymnasium wordt gegeven door den rector, den conrector, drie praeceptoren en Het onderwijs werd dagelijks gegeven van 12 Junij tot 15 September; de onderwijzers kweten zich met ijver en tact van hunne taak. Opmerkelijk is het, hoe in de laatste jaren de lust tot zwemmen is toegenomen gelijk blijken kan uit de volgende opgaven: in 1863 hebben zich geoefend in het zwemmen 64 person. 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 De vermindering in 1874 en 1875 is waarschijnlijk te wijten aan onreinheid van het water, waartegen thans gewaakt is door het spannen van een ijzeren netwerk. Door het afzanden der duinen achter de zwemschool zal eene geheele afsluiting daarvan nood zakelijk worden. LATIJNSCHE SCHOLEN, GYMNASIA EN ATHENAEA.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 96