93 piano. orgel theorie viool violoncel contrabas fluit oboë clarinet fagot hoorn trompet bazuin pauken zamenspel orkestklasse quartetklasse 65 5 27 30 11 5 5 4 5 4 6 6 4 13 30 20 De behoefte aan een afzonderlijk locaal deed zich vooral wanneer de Teekenacademie over dag gehouden werd, meer en meer gevoelen; op dit punt komen wij hieronder weder terug. Omtrent den toestand der Academie over den cursus 1875/76 vindt men de bijzonderheden vermeld in het jaarverslag van den Raad van Bestuur, hierachter op genomen als bijlage 27. Daaruit blijkt, dat het aantal leerlingen bedroeg 330, zijnde weder 27 meer dan het vorig jaar. Zij zijn te verdeelen in: 178 betalende leerlingen, 70 voor rekening van leden, 82 niet betalende leerlingen. 2°. De Academie van Beeldende Kunsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 99