107 Werven en Scheepsbouw. e. Van deze vaartuigen behoorden er 18 te Scheveningen te huis, die tijdens de steurharingvisscherij nagenoeg uitsluitend op België varen en op hun terugreis als naar gewoonte producten van daar medebrengen. Van de 56 vaartuigen, die te 's Gravenhage te huis behooren, zijn: 6 uitsluitend voor het fabriekwezen in gebruik, 8 bewoonde liggers, 2 liggers voor ammoniakwater 1 ligger voor houtskool, 2 tot berging van kool De overige behooren aan particuliere schippers en worden gebruikt tot aanvoer van brandstoffenaard appelen, fruit, enz of aan kramers, die de kermissen of jaarmarkten bezoeken. Aan de scheepstimmerwerven was minder bedrijvig heid dan gewoonlijk, daar zeer weinig nieuwe vaar tuigen besteld werden. De machinale garen- en nettenfabriek van de firma M. Parser en C’. breidt zich door toevloed van be stellingen allengs meer uit. In de taanderij der firma A. E. Maas en Zonen hadden geen veranderingen plaats. De overige met de visscherij in betrekking staande bedrijven rnogten zich, door den bijzonder grooten aanvoer van visch, in ruim werk verheugen. Ook de stoomhoutzagerij der firma Vierling C", verkeerde in gunstigen toestand. d. In- en uUklaringen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 112