110 457,477 Kg. 10 10 11 12 cents. 14 14 15 kg- 20 19 43,123 3,311 d. Inriglingen van verschillenden aard. 1°. Brood- en Meelfabriek. De ongestadige toestand der graanmarkten was oor zaak, dat de geldelijke resultaten bij bet einde van het jaar 1880 niet zoo uitmuntend warenals die van het boekjaar 1879. In de meelfabriek werden vermalen3110 last tarwe en 223 last rogge tegen 2731 last tarwe en 242 last rogge in 1879. Het debiet in de beide broodfabrieken nam zeer toe afgeleverd werden 5,755,926 Kg. brood tegen 5,298,449 in 1879, alzoo een vermeerdering van De broodprijzen waren 20 cents, 195,437 34,454 3,408^ 15 cents, geheel overeenstem- 2°. ’s Gravenhaagsche Vleeschhouwerij. In 1880 werden geslagt: 606 runderen, gezamenlijk wegende 211,329 399 kalveren, 139 schapen De verkoop bedroeg in het geheel kg. rundvleesch, kalfsvleesch schapenvleesch. op 1 Januarij 1 Mei 1 Julij 16 November 19 De stand der broodprijzen was mend met de prijzen in andere gemeenten. Aan aandeelhouders kon, behalve de rente ad 5% nog een dividend van 7% worden uitgekeerd. ROGGEBROOD. O S TARWEBROOD. Gebuild. Ougebuild.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 115