I 2. I I 11 J v. m. i v. J 13 Ge- I, huwden. 6. I 7. I I 8. I 9. 104 73 14 1 6 87 75 118 107 34 77 72 60; 65 19 33 3 M. I V. j I 99 OVERZIGT der levenloos aangegeveiienleu overledenen in het jaar 1880 OVERLEDENEN RINNEfE GEMEENTE. LEVENL. AANGEGEVENEN. Totaal I OVPrlpdonon Ge- MAANDEN. pn Totaal. van AANMERKINGEN. M. V|M. M V. M. V. M. V. Li t: 4. 5. 16. 1. 17. 21. 22. 26. 3:108 68 26 27 12 1 Januari). 11 n 1 2 2 14 9 21 33 12 Febrnarij 10 u II H 1 4 n 10 26 27 9 11 12 Maart 11 u 4 H V II 4 3 21 25 23 5 7 27 7 April 5 7 111 n H 120 3 1 114: 121 15 11 5 24 32 3 1 11 Mei 8 4 103 n 104 II 1 3 15 57 25 4 8 71 19 8 6 97 2 Junij 4 94 tl 2 u 93 n n 15 17 5 73 62 4 27 11 1 Jultj 10 1 4 H 104 94 n 41 2 5 104 95 16 6 111 87 6 8 18 - Augustus 8 6 135 111 II II n 1 135' 113 1 4 15 14 8 75 71 16 8 6 6 September 8 99 100 tl 2 1 101 99 6 76 56 17 25 11 7 8 1 October 6 2 5 n 85^ H 1 2 2 86 20 10 60. 52 29 27 4 November 11 11 10 n H 1 5 1 25 23 4 46 56 23 8 1 14 December. 4 78 104 n 2 2 1 78 104 77 962 828 310 249 4 118 Totaal 23 n 2 6 1 I 2 96 232 109 97 100, Onge- huwden. burgerlijke slaat inbekend. 2 2 1 2 3 5 1 ,R weduwen scheidt staat. I I I NVettig Wettig. Onecht. en j Onecht. ;1369 1312 108 93| 100! 24 1373 1317 bevolking her (Niet begrepen in de verig- kolommen.) i M. V. 12. 113. M. V 10. 11. 2 JOTAAL In de gemeente Elder» nvprlpdpnpn overledenniet overleden, Oteneoenen, behoorende tot behoorende tot behoorende hare werkelijke de werkelijke fnf Ho bevolking. bcrolku.g u> (Reeds begre-gemeente. pen in I (Niet berreni de kolommen in de vorige 18 en 19.) kolommen.) i I n I tot de werkelijke bevolking der gemeente. 23 21. j 25. 153 128 128 109 160 158 V. M. 3. 7 101' 105 154' 1271 129 110' 161, 160, 27 24:1373| V. M. Bijlage M. V. 18. 19. 20. I 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 119