J 5. - I t L I ui T I JI I I Illi I 1 J 1 -Jju 5 5 I 2I 1'1 I I 9. I 1 II II I 1 1 147' 1! Illi I III 111 1370 1603 1753 2019 164 153 143 153 60 55 3490 3»9 21, I 22. I 23. I I Woonplaatsveranderingen|r het jaar 1880. INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGREGISTER. AFSCHRIJVING ÜIT HET BEVOLKINGREGISTER. VAN PERSONEN, VERTROKKEN VAN PERSONEN, KOMENDE UIT NAAR Totaal Totaal. MAANDEN. het buitenland. V V. M. V. 15. 8. 5. 1. 51 48 4 77 10 4 3 1 1 78! 116! 10 143, 143 94 97 5 5 131 8 6 9 91 9 6 72 12 10 249 275 59 62 9 6 3 46 44 6 13 11 9 8 8 135 136 Maart. 84. 88 4' 4 116 5 124 2 5 10; 13 13 223 243 85 115 8 7 129 49 4 3 11 15 9 236 191 68 79 5 86 8 108 4 3 7 6 10, 10; 175 206 103 59 4 266j 2( 75 84 9 94 2, 13 6 8 8 169 185 54 69 7 69 22. 22 8 83 5 1 14 5 113 6 9 148 167 75 77 4 80 71 5 4 23 12 9 113 12 192 176 90, 95 5 7 115 8 9 108 7 125 141 5 14 14 12 10 238 J32 |97 98 3 118 17 14 136 3 111 1 6 5 14 14 238 254 November 63, 68 2 4 90, 90 8 83 8 9 114 101 72 n 171 175 tl December 60, 55:3153 3»9, 971 1141 1143 55 44 125 102 117 123 Totaal. 2317 2383 1 3 n it II 239 73 1 239 n n tf u 1 n u II n n 2 tf n u 2 2 tf II 971 1141 44 125 102 Algemeen Totaal. 2386 8 55 January February. April Mei. Militaire gebouwen Krankz. Gestichten het buitenland. 81 155 V. 19. Ambts halve. M. 24. een andere gemeente der provincie. M. 20. M. V. 2. M. I V. 25. 8 1 V. 17. Junij Julij Augustus September October 11 7 M. 16. 2, 4 de koloniën] van den Slaat. 3 81 337 een andere gemeente der provincie. 51 80 101 89 101 20 31 12; de koloniën van den Staat M.V. een andere gemeente des Rijks buiten de provincie. een andere gemeente des Rijks buiten de provincie. 3 270 3 2 259 2 2755 3 3| 298; 5 176 2 M. 18. 7 10 502! 61 3251 4 Ambts- i halve. V. M. 11. j 12. 7 M. 10. M. V. 6. i 7. 1311. 11 8 358; 126 2558 1143; M. 3. 4. 60| Bijlage 5» 8| 29 38 .1 144 171 144 233 16! 12' 13 28 108 114 113 311 28 13 142120. 190 138 110 130 129 134 179; 147294 112 5 I 192; 252 262, 352 121 10 I i - «ui «on 1 a in 1297 1601 1492 2018 164 153 140 152 1 261 20 18 12 11 8 9 103 108 100. 1011 134! 1381 174; 21 207 21 254 21 n iAl. V. 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 120