I I Li STAAT van de Bevolking der onderscheidene gods dienstige gezindheden (wettige bevolking 1880). 6G 3584 18 361 619 96 516 1206 29 118 622 3 214 1138 44 1915 51 206 351 1041 36210 13 5 20 3 4 11256 20 41 I i 6 69192 1226 29 66 362" 32 367 619 25728 527 9 22 1669 13 155 268 2 6 27 7 212 10 3983 147 20991 781 218 10 4010 154 109 6 1884 69 Bijlage 7. Totaal GEZINDHEDEN. Generaal. Totaal. M. V. Totaal. M. V 6 3 13 1055 493 1042 8 5 549 105112 6159 6583 117854 12742 Totaal. 14 4759157521 368 16215 459 18857 103 4 Achtste Afdeeling. (Scheveningen). 14 2 827 35072 AANTAL ZIELEN op 31 December 1880 der eerste zeven Afdeelingen. 21 1 1 Nederdnitsche hervormden Fransche of Waalsch hervormden Engelsche of Presby t. hervormden Leden der Schotsche gemeente. Anglikaansche Episcopaten Evangelisch Lutherschen Herst. Evangelisch Lutherschen Doopsgezinden of Mennonieten Remonstranten Hernhutters of Moravische broe ders Kwakers Christelijk afgescheidenen Roomsch Katholieken Oud-Roomschen of van de Bis schoppelijke clerezy. Grieken Armenianen Nederduitsche Israëlieten. Portugesche Israëlieten Tot geene der genoemde gezind heden behoorende 32208 57936,5487 5769 679! 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 125