Bijlage 8, I STAAT van de Overledenen te ’s Gravenhage in het jaar 1880, in de onderscheidene Afdeelingen. 2de 3de 4de 7de Gde Afd. Afd. Afd. Afd. Afd. I Afd. Afd. JANÜARIJ. 23 64 47 3!) 296 8 45 43 27 FEBRUARIJ. 22 61 43 34 8 257 33 33 23 MAART 30 93 55 27 344 54 42 13 30 APRIL. 14 64 48 6 243 38 28 25 20 MEI 15 65 223 29 13 21 30 27 23 JUNIJ 22 40 29 205 30 29 8 26 21 JULIJ 18 57 23 214 32 4 36 23 21 AUGUSTUS...! 13 55 48 260 36 4 19 42 43 SEPTEMBER. 15 68 23 213 22 38 23 9 15 OCTOBER 50 13 207 34 10 30 19 37 14 NOVEMBER 43 20 18 214 33 29 40 10 21 49 9 12 200 12 32 27 36 23 i 334 2876 709 102 431 257 373 453 1ste i DECEMBER. Totaal217 8ste 1 Totaal. Afd. I 5de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 126