BEROEPEN door de Overledenen uitgeoefend. 1 I 18 i Bijlage 9. 8 r> r> n n Letterzetter n n n 1 2 1 1 2 3 Glasslijper Griffier van de Eerste Kamer 1 2 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 12 1 1 2 1 14 1 1 5 1 1 6 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 3 n Machinist Majoor (Gep.) Mandenmaker I 1 1 1 4 I Letterkundige Loodgieter j Luitenant (Eerste) 1 Kwartiermeester (Tweede ter Zee (Gepens.) 1 1 Handelaar j 14 I Hoedenmaker Hotelhouder 1 Huishoudster 2 j Huisschilder 1 I Ingenieur-Veriflcateur (Gep.). 1 'I Jalousiemnaker 18 I Kamerdienaar 1 i Kantonregter (Oud-) 16 I Kapelzanger 3 j Kapitein O. 1. Leger (Gep.) 3 Kastelein 1 I Kleederbleekster 1 Kleêrmaker 1 ji Klerk Koetsier I Kok Kolonel (Luitenant-) (Gep. Luitenant-) O. I. Leger (Gep. Luit.-) 2 ji Koopman Koopvrouw Kunstdraaijer Kunstschilder Landbouwer. Aannemer Ambtenaar (Gepensioneerd) (Oost-Indisch) (Gep. Oost-Indisch) (West-Indisch) Apotheker (Gep. militair) Arbeider Beambte Bediende Beeldhouwer Behanger Besteller Bierbrouwer Bierhandelaar Blikslager Bode (Gepensioneerd) Boekbinder Boekdrukker Bouwkundige Brievenbesteller Broodbakker Broodverkooper Colporteur Commissionair Dienstbode Fabrikant Geëmployeerde Generaal (Gep. Luitenant-). Majoor (Gep.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 127