I I 11 I t I 10. l o I I 1 i I •s 2 S --- 243 223 2051214 260 213 207 214 "2 B 5j 11 I I I Transport 246 221 294 214 178 165 185 221 173 1 2 2 4 1 1 1 4 8 9 6 4 5 5 1 2 1 5 5 6 3 1 1' 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 15 16 14 14 14 14 21 12 2002876 Totaal 344 3 4 n n n n n n iicpano Volvulus. Vomica Verwonding Verdronken Zelfmoord Oorzaak onbekend Levenloos aangegeven 15 3 1 23 1 2 1 7 1 1 2 6 1 7 2 1 1 5 1 1 1 3| 1 1 3 10 1 1 18! 7 1 B o 2 1 1 2 3 eó a x bü 16 4 3 1 1 21 1 1 1 1 2 3 1 7 1 CL o; CC 3 1; 296 257 :a S5 I I I n ucuuauH uiii Tuberculosis. Tumor cerebri in abdomine ovarii Tussis convulsiva Typhlitis. Typhus Ulcera intestinorum scrofulosa ülcus noma. pulmonum ventriculi Uraemia. Vesicae urinariae Vitium cerebri cordis hepatis 5 11 2! 2 13 1 2 1 75 3 1 1 30 1 7 1 1 1 1 5 1 1 5 79 11 4 4 9 15 6 2 18I 195 o O 1 1 1 - 2 1 Syphilis congenita Tabes meseraïca Tetanus Trismus - neonatorum a 174'174 253 2298

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 132