J 12. De Commissie voornoemd J. M. Stobberingh, Secretaris. du Tour van Bellinchave, Voorzitter. en voor de bereidwillige medewerking, die zij altijd van hem mogt ondervinden. Door zijne benoeming tot Lid van Gede puteerde Staten van Zuid-Holland was hij verpligt zijne be trekking als Voorzitter neder te leggen en werd door het Col- legie van Dagelijksch Bestuur in zijne plaats benoemd de Wet houder Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 136