het bedrag der kohieren den Hoofdelijken Omslag van en van f V E R Z A M E L S T A A T van daarop gedane, ontvangsten. i-1- Bijlage 13. Aan merkingen. AANMERKINGEN. DIENSTJAREN. 5 5. 6. 4. 10. 8. 9. 3. 1. 85,689 3,207.97 I 3,016.50 88,615.52 \f 86,846.62 Totaal. 91,632.02 f 1,768.89$ 88,615.52 Aangezuiverd bij de Rekening van 1868. 1867 7,511.61$ i n f 177,578.144 f 182.790.53 182,790.53 Totaal. f 191,055.70 \f 8,265.17 5,212.384 1869. 87,801 1868 182,752.68 f f 187,607.33 4,854.38 Totaal. f 196,364.01$ 8,756.68$ 1870. 71 r> 89,068 1869 10,422.33 I 11,199.63$ 190,547.11$ Totaal. f 201,756.75 f 185,822.10 4,725.01$ f 190,547.11$ 1871. n 71 f 1870 9,979.45$ 9.506.65j f Totaal. 205,267.62$ 8,311.64$ 196,955.98 f 191,955.86 5,000.12 1873. 71 77 n 92,021 1871 9,998.07$ 251.09$ 5,475.73$ 200,939.76$ f 1874. 77 93,083 1872 11,352.25 77 f 11,208.69 f 207,621.19 5,993.09$ f 207,621.19 Totaal. 218,829.88 201,628.09$ 1874 71 n 71 71 94,895 1873 71 f 222,634.68$ 216,430.36$ 6,204.32 5,907.81 f 222,634.68$ 1875. 71 77 77 77 9«,o6o Suppletoire. 1874 21,229.69 f 360,537.69 f 349,089.71 11,447.98 Totaal. f 11,449.62$ 360,537.69 1876. f 371,987.31$ 71 n T) I 100,254 1875 14,270.31$ 332,269.41$ 7 323,487.30 f Totaal. Af 346,539.73 8,782.11$ f 332,269.41$ 1878. 71 n n n 104,095 1876 (Suppletoire. 16,426.05$/ 343,248.48$ 332,018.63$ 7 11,229.85 Totaal. .Af 359,674.54 1879. f 343,248.48$ 77 77 11 j 107,897 1877 f 15,998.67$/ 353,147.02$/ 341,426.25 f 11,720.77$ f 353,147.02$ 1880. Totaal. Af 369,145.70 71 71 71 n 116.33 111,017 1878 23,245.04 1? f 19,321.14 f 399,496.06 f 385,206.05$ \f 14,173.67$ Totaal. f 418,817.20 116.33 399,496.06 114,936 M U, I ÜU.VU 31,581.90 1879 370.60 35,925.28$ 3,841.64$ 21,998.59 f 429,518.34 f 451,516.93 f 411,317.95 16,900.06$] f Totaal. 1,300.32$ f 429,518.34 f 117,856 1880 32,455.76$ 17,087.45 f 447,053.08$ 7 19,642.49$ 427,410.59 f 391,631.19$ 7 12,72198 f 23,057.41$/ 427,410.59 Totaal. 7? 77 71 77 f 394,954.82$| f 374,543.74$) 12,721.98 77 77 77 71 77 77 11 'Primitieve Suppletoire 71 n 71 71 71 71 Bevol- king. (Primitieve Suppletoire, (Primitieve350,208.97$ i21,778.34 Primitieve 'Suppletoire. (Primitieve (Suppletoire. 'Primitievef 185,748.83$ 'Suppletoire10,615.18 I f 350,174.90 18,970.80 f 195,092.83 10,174.79$ Bedrag der kohieren. f 18,821.00$\f 376,251.02 500.13$ f 15,820.12 605.93$ 13,051.83 1,218.48$ 10,697.04$ 196,268.94 511.64$1 Af te trekken! wegens verleende afschrijving. 5,651.84$ 255.96$ 7,906.87 358.30 f 334,360.73 18,786.29$| f 313,934.80 18,334.61$ f 180,124.78$ 176,220.18$\f 9,601.91$| f 178,062.25 9,545.08 f 175,637.21$ 7,153.31$ f 364,970.15$ 20,235.90 f 329,570.87$ 19,518.83$ \f 170,679.39 6,898.75$ 9,167.56$ 2,062.28$| 9,240.43$ 2,480.34 3,904.60 820.41$ 4.957.82$ 254.56 7,689.10 15,368.31$ 11 n f 334,360.73 18,786.29$ f 394,954.82$ 32,455.76$ f 313,934.80 18,334.61$ Totaal gelijkstaande aan kolom 6. (Primitieve\f 326,986,63 (Suppletoire19,553.10 (Primitievef 335,470.39 24,204.15 Benaming der kohieren. f 190,802.17$ 10,954.57$ f 395,072.02$ 23,745.17$ 10,900.97$ \f 339,308.00 548.65 f 10,677.39 522.24$ Blijft zuiver bedrag. f 306,962.35 16,524.95 173,517.14$! 9,235.53$j 5,245.61 958.71 4,527.32 472.80 4,544.83$ 309.54$ 319.650.27 23,598.21$ 190,131.91$ 10,807.85 f 202,269.26 11,058.94$ f 15,814.17 184.50$! 325,120.29$ 16,305.95$ f 202,807.44 f 13,622.92$ 9,737.12$ 1,710.85$ No te innen posten. f 196,268.94 11,352.25 f 186,976.52$ 9,979.45$ f 319,650.27 23,598.21$ 6,972.45 1,809.66$ 5,162.15$ 830.94 4,665.96 809.77$ f 376,251.02 23,245.04 f 339,308.00 21,229.69 85,407.55 3,207.97 7,686.58$ 1,070.10 f 208,053.05 14,581.63$ 191,106.78$ 7 10,521.31 iPrimitieve 'Suppletoire f 443,732.84$]/ 18,778.02 33,320.24 864.47$ 12,137.34$!/ 190,131.91$)/ 185,465.95$)/ 10,807.85 1 415,221.04$|/ 21,627.99 7 393,593.05$ 7 379,736.05 7 13,058.42 1/ 36,295.88$ - - f 11,164.53$ 3,009.14 Oninvorder bare posten. 1,678.63$ 90.26 1866 (laatste 8 maanden.) f 310,482.70$ 21,535.93 (Primitieve (Suppletoire. W58 'Suppletoire! \Primitieve f Suppletoire. 175,637.2 li 7,153.31 8,116.30$ \f 186,976.52$ 182,449.20$ 195.34 9,979.45$ 9.506.65} 208,053.05 14,581.63$ 'Primitievef 183,544.08$|f 87’ÓIJ 'Suppletoire7,511.61$! 7 178,062-25 9,545.08 - 187,607.33 j f 180,124.78$ 10,422.33 ^Primitievef 88.273.52 J ^Suppletoire3,358.49| 2,865.97$ f 85.407.55 83,728.91$ 150.52$i 3,207.97 j 3,117.70$ Af 213,704.89$ f 14,837.60 Totaal. \f 228,542.49$ f 798.58$ f 393,593.05$ 501.74 35,925.28$ Ontvangsten na aftrek der betaalde j restitution. I Totaal213,328.20$ 12,388.44 200,939.76$] 195,464.03 'Primitieve7 206,965.98$ 'Suppletoire11,863.89$ j f 196,955.98

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 148