16. Namens de Commissie, J. P. VAILLANT, Voorzitter. die niet voorkomen op de exploitatie rekeningen wel bepaal delijk de wedde van den baddoctor, het onderhoud van het gebouwdat van de badkoetsen en de aanschaffing van nieuwe koetsenenz. Een volledig overzigt zou echter alleen door Burgemeester en Wethouders kunnen worden gegeven, bij het opmaken der Gemeente-rekening of van de begrootingwanneer alle cijfers bekend zijn gelijk ook in de laatste jaren meer dan eens heeft plaats gehad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 153