I i I i. s I I I 17. f j 1877 i 0.— 2.60 8 I I I I JAAR. 3e KANAALPAND. 3.36 3.15 3 40 4e KANAALPAND. 3.93 4.14 3.65 4.94 4.69 laagste standen boven Delflandsch peil. 4e Pand. 3e Pan d. 2e Pand. Ie Pand. JAAR. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. HoogsteJ Laagste. ^Hoogste. Laagste. 4.03 2.82 4.55 3.60 1.91 3.10 1.75 1875 1.46 5.14 3.60 4.05 2.75 1.22 3.28 1876 1.85 1.48 5.65 3.00 4.30 3.43 4.55 2.10 1.31 2.15 5.20 4.21 2.60 2.30 1.82 3.50 1 80 1878 0.90 5 30 3.70 3.20 1.75 2.10 4.41 1879 1.10 3.85 4.20 2 90 3.75 1.28 1.43 2.40 1880 4.191 4.681 4.62 4.834.89 i ■s o 4.39 3.87 5.06 4.91 4.38 4.33 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 3.88 3.81 4.41 3.69 3.85 4.25 4.38 4.51 5.31 4.82 4.53 3.54 3.60 3.76 3.88 4.06 3.81 3.79 4.231 4.46' 4.58 5.57 4.98 4.61 3.30 .3 f o. Z 4 21 3.88 4.27 4.72 4.89 4 64! 5.09 4.97 3.87 3.64 4.17 4.01 4.18 4.19 4.07 4.04 4.24 3.38 3.47 3.56 3.83 4.—! 4.14 3.74 3.63 2.90 3.51 De hoogste en Staat II. 3.72 4.32 3.17 3.66 3.69 3.20 2.77 3.57 3.09 3.36 3.36 3.22 s™1 3.00 3.33 3.52 3.85 ó.oó 3.79 4.94 4.53 4.63 4.57 4.66 5.20 5.46 5.60; 5.64 4.97! 4.99 4.98 5.14 5.09; 5.19 4.24 4.22 3.82 3.22 3.67 3.91 3.07 2.75 2.56 2.81 2.78 3.16 3.46 3.73 4.03 4.13 4.16 4.16 4.19' 4.05 4.19 3.67 4 8, 5.- 3.94 3.92 2.92 3.75 3.81 4.00 3.65 3.381 3.59 2.85 2.64' 2.84 3.34 3.82 1 3.58 3.65 3.64 3.82! 3.41 3.56 '3.57 4.04 4.09 4.08 4.00 3.51 3.56 3.74 3.93 4.16; 4.33 4.50’ 4.54 3.79 3.9013.98 4.14 3.911 3.85 2.97 3.21 3.00 3.13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 155