17. JAAR. Ie Pand. 2e Pand. 3e Pand. 4e Pand. Staat IV. Opbrengst JAAR. 368 338 331 315 333 288 721,720 1,219,947 1,508,432 1,928,196 2,206,228 2,712,478 2.81 2.73 3.01 2.76 2.71 2.10 3.55 3.63 3.97 3.41 3.78 3.09 Aantal pompslagen. ongefilterd water M“. gefilterd water MJ. T> 1875 1876 1877 1878 1879 1880 462,900 780,800 965,400 1,234,000 1,412,000 1,712,500 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 519,600 878,400 1,086,100 1,388,300 1,588,500 1,953,000 Steenkolenver- bruikper 1000M3 geleverd water. K°’. De gemiddelde hoogten over één jaar. Staat III. 2.78 M. IIP. e. Stoompompwerkluigen. Werking en Steenkolenverbruik. Het jaar 1880 was zeer droog, terwijl het verbruik zeer be langrijk toenam, tengevolge waarvan het gemiddelde peil zeer afnamzooals eene aandachtige beschouwing der bovenstaande staten aan toont. Het zal daarom noodig zijn om met eene ver dieping der bestaande kanalen aan te vangenterwijl eene uitbreiding moet worden voorbereid. b. Bezinkingsreservoirs en Fillers. Tengevolge van den invloed van weer- en zonnenlicht werd eene voorziening van de betonwanden van het bezingkings- reservoir vereischt, hetgeen in den loop van den zomer werd ten uitvoer gebracht. 4.08 M. DP. 4.81 4.59 5.20 4.49 4.50 3.65 2.02 M. DP. 1.75 1.63 1.72 1.40 1.36 0.59 3.44 M. DP.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 156