17. verbruik per perceel Vergeleken met vorige jaren was het zooals in staat VI is opgegeven. Bruto opbrengst Voor het verbruik werd geleverd. Het verlies gerekend op circa 5 pCt. Blijft over voor het verbruik f 185,000.00 1,712,500 M3. 85,500 1,627,000 M3. 1,000.00 9,975.04 f 185,630.08 - 630.08 Het totaal bedrag der betalingstaten van 1 Mei tot 31 December d. a. v. was - 152,982.71 3°. Voor perceelen, waarvan de huurwaarde nog niet bekend was, kan gerekend worden. 4°. Voor rekening van de Gemeente Te zamen Stel voor oninvorderbare posten tijdstip van 1 Januarij tot ultimo December 1795 perceelen, waarvan 162 perceelen in de hofjes. Behalve aan de in staat V op 31 December 1880 vermelde perceelen, werd bovendien duinwater geleverd voor: 454 Badtoestellen. 2 Urinoirs. 925 Closets. 243 Paarden. 10 2 wielsrijtnigen. 223 4 wielsrijtuigen. 21 stuks vee. 10 Fonteinen met vaste mondstukken. 21 Binnenbrandkranen. 158.192 M2 Tuinbesproeiing, en 72.907 M1 Gevelbesproeiing. De bruto opbrengst in 1880 was als volgt: 1°. Van 1 Januarij tot 30 April 1880 werden aan den Gemeente-Ontvanger betalingstaten verzonden tot een bedrag vanf 21,672.32* 2°. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 161