17. 17. I L ld. i Id. I Id' 1,388.21 BALANS-I “ekening. 250.00 1,393,000.— 178,200.— --\f 1,821,700.— 32,922.96 5 I 213,192.32 5 73,811.66s 44,182.49s 57,626.61 41,803.72 BIJLAGE IV. Diei (79—80. DEBET. CREDIT. het pompstation ƒ2,328,233.1 ld. ld. ildleening ld. aanleg j 463,539.785 42,993.32s 2,328,233.11 leente ’s Gravenhage Gegoten ijzeren buizennet met afsluiters Diensthuizen met koperen schroef kranenstraatpottenenz. Gebouwen Wegen en bruggen Terreinstapelplaats en lossteigers Stoompompwerktuigen Kanalen in de duinen Filtersbezinkingsreservoir enz Materieel Telegraaf naar het pompstation Watermeters Houtwarenstellingen enz. aan Instrumenten Renterekening aanlegkapitaal Nadeelige saldo’s over de 5 eerste exploitatie jaren Winst- en verliesrekening 781,151.381 201,939.7’|eMleening 305,326.311 ld. voor eersten 49,76O.75| Jd- 3,800.- 137,983.51 233,326.- 147,231.91 3,578.71 26,689.7| ]d 1,354.8 41.- 171,739.4 244,498.11 18,423.1) voor nadere uitbreiding der werken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 167