20. De toenemende verpleging strekte ten bewijze, dat de op neming in het gasthuis door vele zieken wordt op prijs gesteld. De Commissie voornoemd, F. M. tan dek Deun, Voorzitter. W. Dietz Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 176