13 en oudheidkundige verzameling van het stationsgebouw der Hollandsche en verandering van de In den toestand en de inrigting van liet Gemeente archief werd in het afgeloopen jaar wijziging gebragt toen de Algemeene Commissie van liquidatie der voor malige wees- en momboirkamersaan de Gemeente het archief dier kamers betrekking hebbende op deze Gemeente, overdroeg. Het Archief wordt overigens op de gewone wijze geregeld bijgehouden. Omtrent de geschied- Aangaan eener geldleening, Plan tot waterverversclring der grachten, Uitgifte in erfpacht van het seinpostduin te Scheve- ningen Demping van slooten aan de Hoefkade, Paardenspoorweg naar Loosduinen Aanleg stoomtramway op den Loosduinschen weg, Restauratie van het Raadhuis, Bezoldiging van de ambtenaren ter Gemeente-Secre- tarie Vergrooting Ijzeren Spoorwegmaatschappij draaibrug over de trekvliet in eene vaste brug, Tollen aan den Scheveningschen weg, Oprigting van een blijk van erkentelijkheid aan Jhr. H. C. A. Ver huöll, Grensregeling met Wassenaar, Oprigting van een weduwen- en weezenfonds, Verschillende besluiten betrekkelijk de Laan van Meerdervoort Zeehaven nabij Scheveningen Aanleg en overneming van nieuwe straten, Oprigting eener nieuwe zwemschool. ARCHIEVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 18