22. 6’. 9“. 8’. De Secretaris, Dr. J. C0E11T. Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig Staatstoezicht in het jaar 1878. Idem in het jaar 1879. Rapport betreffende het onderzoek van verdacht steranijs, uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering van volks gezondheid te Leeuwarden. Rapport aan den Gemeenteraad van ’s Gravenhage be treffende het onderzoek van eet- en drinkwaren3de Afd. Onderzoek van boter. 10". Idem 4de Afd. Onderzoek van jenever. Ziedaar, M. H. de voornaamste feiten die, over het jaar 1880 van onze Vereeniging te vermelden vallen; toegevoegd aan de geschiedenis onzer Vereeniging dragen zij er toe bij, om met tevredenheid op het verleden terug te zien en met vertrouwen op de toekomst te blijven voortwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 206