22. De Vereeniging tot verbetering toestand te ’s Gravenhage. van den gezondheids- Dat bovendien vele bewoners geen bergplaats voor vuilnis hebben en deze dientengevolge niet zelden meerdere dagen aanwezig blijft in het eenig vertrekdat zij bewonen. Op alle deze gronden wendt de Vereeniging zich tot UEd.Achtbare met eerbiedig verzoek te willen bevorderen dat in het vervolg het op halen van vuilnis door de daarmede belaste personen binnen de hofjes zelve geschiede, of wel dat van Gemeentewege overdekte vuilnisbakken in de hofjes worden geplaatst die alsdan op vaste tijdstippen worden ge ledigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 208