22. gelet moet worden. eens niet levende II. Drinkwaren. W a t e r. Nortnnwat e r. Volkomen zuiver 1 monster. 4 monsters. Duinwater. W e 1 w a t e r. Bruikbaar werden bevonden onbruikbaar en stinkend bruikbaar na filtratie of na koken n Regenwater. Zinkhoudend Zuiver 1 monster. 4 monsters. 5 monsters. 6 12 Dit onderzoek leert het volgende 1°. dat niet alleen op den aard der boter, maar ook op de hoeveelheid vet N°. 2, 4 en 8 toch bevatten te veel stoffen, die geen botervet zijnen komen dus als voedingsmiddel bij gelijken prijs te duur te staan. 2°. dat somtijds een laag gehalte van vaste vetzuren gepaard gaat met een laag verzeepingscijfer; deze omstandigheid maakt het eindoordeel moeielijk. Gaat een hooger cijfer der vaste vetzuren zamen met een laag verzeepingscijfer (een hoog moleculair gewicht der vetzuren), dan is het oordeel gemakkelijk en zuiver. De controle met Reichert’s proef is daarom aan te bevelen. Onder de monsters zijn er twee van boter, die bij aanbesteding geleverd werd aan gestichten in den loop van 1880. Voor het eene gesticht werd onder den naam van Geldersche boter ingeschreven. De prijzen waren zoodanigdat natuurboter niet geleverd kon worden. Wetende dat de directie van een dier gestichten aanbiedingen van mar- garineboter had afgeslagenen uit den prijs, waarvoor werd ingeschreven afleidende, dat toch margarineboter werd geleverd, bood ik der directie aan, de geleverde boter te onderzoeken. Dit aanbod werd van de hand gewezen Toch is meen ik onderzoek het eenige middel om zulke kwade praktijken tegen te gaan. Thee eenmaal onderzocht. extractgehalte. 25.62 pCt. (te laag) aschgehalte 6.05 Bladen echt onvervalscht. F r omentine tweemalen onderzochteens zuiver diertjes bezet. W o r s t. Eenmaal onderzochtzuiver.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 211