25. 25. WINST- EN VERLIES REKENING 4880. CREDIT. D E B E T. H II 8208.42 H W 192444.50s ’sGbavenhage Maart 1881. K. H. TIP. 798.75 -192444.5 10659.10-1 6.72 10.19 183537.46 681.71s 75900.— ƒ180986.65 Bij de groote kapitaal-afschrijving door den verkoop de oude fabriekzijn de andere rekeningen niet afgescbreven behalve de gasmeters, wier kapitaal verminderd kon worden met 9462.42s, waardoor dit jaar geen saldo op de Winst en Verlies-rekening voorkomt. Gasverbruikersvoor de oninbare posten Gasmetersvoor de afgekeurde meters1196 68 voor afschrijving - 9462.426 I Aan Gasfabriekenvoor verlies bij de ver koop der Oude fabriek waarde Inven taris 1 January 1880 256886.65 Ontvangen 75500 1 Scrubber - 400 Per Kassa, voor ingekomen posten die reeds op verlies waren gebragt Gasverbruikers (huur buitenleiding). Gas- of Exploitatie-rekening saldo Gasleidingen Meterhuurvoor opbrengst na aftrek van de kosten van reparatie der meters

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 216