K 25. 25. B A LANS REKENING. Kapitaal 2532560.11 f 2532560.1' f 2532560.10s I ’s Gravenhage Maart 1881. K. II. TIP. 1000.— 2695.47 5825.— 28684.09 J 79584.65 5 j -f 117789.21 j 2414770.89 /1586215.07s 2072.83 327420.92 s 90932.24 49800.23 30394.92 si 8756.25 91607.59 s 42866.54 s 5069.89 13322.22 8295.19 s 95215.09 31092.09 489.28 j 718.28 69696.29 4694.35 55040.59 15095.41s; 2025.49 986.73 752.58 Schulden. Tractementen L. J. Enthoven C° M. Nicolas en G. Chamon C°. Diverse Crediteuren Gemeente-ontvanger Bezittingen. Gasfabriek Meubelen Buizenleiding Servicebuizen Mat. Publ. Verlichting Gereedschappen Instrumenten Gasmeters Magazijngoederen Vuurvaste goederen Illuminatie-toestellen Kassa Steenkolen Cokes Kluitkalk Koperrood, Ijzeraarde, etc. Gasverbruikers (gas) Idem (meterhuur). Gemeente ’s Gravenhage Gemeentegebonden Maatschappij voor Chem. Industrie j Van der Eist Matthes i Diverse Debiteuren DEBIT CREDIT. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 217