25. 25. I' I K. H. TIP. II l| I ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 7' \f 1039460 15 Transport f 44 s f \f 308423 59 I 89934'91 n 2553!82 n Bestrating 435268)31 L f 16* Saldo i hGbavenhageMaart 1880. 1 103946011 440962:83* I 349.56 2204.26 I n r> n T) n n n n 4741 16840:90 54853 67 54000 Buizenleiding Arbeidsloonen Gebruikte goederen Diverse leverantiën en werk zaamheden Servicebuizen Arbeidsloonen Gebruikte goederen 3174.36 11917.29 I 1093.24’ 16184189* 5901)14 I 31136 32172 6104 15 356!24 I 5353)48* I 103 00 Cokes: arbeidsloonen, rijloon Intresten Aflossing Uitbreidingen Fabriek, salarissen Arbeidsloonen Gebruikte goederen Diverse leverantiën en werk zaamheden 953207 86252'98* 1039460115 Transport Gasleidingen, arbeidsloonen. Gebruikte goederen j Gasmeters Instrumenten Meubelen Magazijngoederen i Vuurvaste goederen Gereedschappen Illuminatie toestellen 2189 38 255206* -f n n II 305818.94 I 1550.85 5095.36 f 83288.70 275.00 1883.85 445.80 Materieel Publieke Verlichting Arbeidsloonen Gebruikte magazijngoederen. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 219