de Fransche den heer M. W. van der Vest, als schoolonderwijzer van den derden rang; mejufvrouw A. E. H. H. van Aalst, als hulponderwijzeres mejufvrouw A. Bruck als huisonderwijzeres in de Engel- sche en Hoogduitsche talen mejufvrouw M. C. Doven, als hulponderwijzeres en voor de Fransche taal, de vrouwelijke handwerken voor nut en de fraaije handwerken den heer L. W. W. Vogelesang, als hulponderwijzer; den heer H. Siliakus, als onderwijzer voor Engelsche en Hoogduitsche talen den heer J. J. Schwencke, als hulponderwijzer en voor de Fransche en Engelsche talen en de wiskunde den heer G. Wbgerif, als hulponderwijzer en voor de wis- kunde en de Fransche taal den heer G. H. Anijs, als hulponderwijzer; den heer W. F. Golterman, als hulponderwijzer en voor de Fransche taal; mejnfvrouw W. H. C. Golterman als hulponderwijzeres en voor de Fransche taal mejufvrouw E. C. W. F. J. Brandt als hoofdonderwijzeres en voor de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen; den heer D. Veerman, als hulponderwijzer en voor de wiskunde den heer H. D. übbens, als hoofdonderwijzer, alsmede voor de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen en de wiskunde; den heer L. Plette, als hoofdonderwijzer; mejnfvrouwen A. J. Brunt, J. W. Slot en T. E. Hoven, als hulponderwijzeressenalsmede voor de Engelsche en Fran sche talen; den heer H. Nieukerke, als hoofdonderwijzer, alsmede voor de Fransche taal; den heer H. de Regt, als hoofdonderwijzer, alsmede voor de FranscheEngelsche en Hoogduitsche talen en de wiskunde den heer J. W. 0. Bosman als hulponderwijzeralsmede voor de FrdnscheEngelsche en Hoogduitsche talende wis kunde het teekenen en de gymnastiek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 248